教育

首页 股票 资讯 教育 学习 历史 健康 生活 题库 母婴
子栏目:

《资治通鉴》原文及译文?(50)

时间:2020年12月27日 19:24:07 来源:www.whykang.com 阅读:

 李胜说:"大家都说明公旧病发作,没想到身体已经这样了"!

 司马懿装作半天才缓过气来的样子说:"年老病重,生死不过是早晚的事。

 委屈你到并州为官,那里靠近胡地,要做好防备!

 这一别恐怕不再相见,就把小儿司马师、司马昭兄弟托付给你了"。

 李胜说:"我是回到本州,不是并州"。

 司马懿故意听错,问道:"你才到并州"?

 李胜又说:"荆州"。

 司马懿说:"年老昏聩,听不明白你的话了。

 如今你回到家乡为官,德高壮烈,好好建立功勋"。

 李胜回去后,告诉曹爽说:"司马公奄奄一息,身体和神魂分离,已不足为虑了"。

 后来有一天,他又向曹爽等垂泪道:"太傅病大概不会再好了,真是令人难过"。

 因此曹爽等不再防范司马懿。

 原文太傅懿阴与其子中护军师、散骑常侍昭谋诛曹爽。

 译文太傅司马懿暗中与其子中护军司马师、散骑常侍司马昭谋划如何除掉曹爽。

 原文春,正月,甲午,帝谒高平陵[1],大将军爽与弟中领军曹羲、武卫将军曹训、散骑常侍彦皆从。

 太傅司马懿以皇太后名义下令,闭诸城门,勒兵据武库[2],授兵出屯洛水浮桥[3],召司徒高柔假节行大将军事,据爽营,太仆[4]王观行中领军事,据羲营。

 因奏爽罪恶于帝曰:"臣昔从辽东还,先帝诏陛下、秦王及臣升御床,把臣臂,深以后事为念。

 臣言太祖、高祖[5]亦属臣以后事,此自陛下所见,无所忧苦。

 万一有不如意,臣当以死奉明诏。

 今大将军爽,背弃顾命,败乱国典,内则僭拟[6],外则专权,破坏诸营,尽据禁兵,群官要职,皆置所亲,殿中宿卫,易以私人,根据盘互[7],纵恣日甚,又以黄门张当为都监[8],伺察至尊,离间二宫,伤害骨肉,天下汹汹,人怀危惧。

 陛下便为寄坐,岂得久安!

 此非先帝诏陛下及臣升御床之本意也。

 臣虽朽迈,敢忘往言!

 太尉臣济等皆以爽为有无君之心,兄弟不宜典兵宿卫,奏永宁宫,皇太后令敕臣如奏施行。

 臣辄敕主者及黄门令罢爽、羲、训吏兵,以侯就第,不得逗留,以稽车驾;

 敢有稽留,便以军法从事!

 臣辄力疾[9]将兵屯洛水浮桥,伺察非常"。

 爽得懿奏事,不通;

 迫窘不知所为,留车驾宿伊水[10]南,伐木为鹿角[11],发屯田兵数千人以为卫。

 注解[1]高平陵:明帝曹觳之墓,在今河南洛阳东南。

 [2]勒(lè)兵:带领军队。

 武库:储藏兵器军备的仓库。

 [3]浮桥:在并列的船或筏子上铺上木板而成的桥。

 [4]太仆:官名,秦汉九卿之一,掌舆马畜牧之事。

 [5]太祖:曹操。

 高祖:文帝曹丕。

 [6]僭(jiàn)拟:僭越,超出规定范围,自比皇帝。

 [7]根据盘互:把持据守,互相勾结。

 [8]都监:三国时称内侍官。

 [9]力疾:勉强支撑病体。

 [10]伊水:在今河南西部,源出栾川伏牛山北麓。

 [11]伐木为鹿角:一种用带有枝杈、形似鹿角的树木堆放地上以阻挡敌军前进的防御物。

 译文嘉平元年(249年)正月,皇帝谒高平陵,大将军曹爽与弟中领军曹羲、武卫将军曹训、散骑常侍曹彦都随侍在侧。

 太傅司马懿以皇太后名义下令,关闭城门,带兵占领武库,派遣军队驻扎在洛水浮桥,召司徒高柔持节代理大将军的职务,占据曹爽营。

 太仆王观行中领军事,占据曹羲营。

 然后向皇帝上奏曹爽罪恶,说:"臣当年从辽东回到京师,先帝诏令陛下、秦王及臣登上御床,握着臣的手臂,念念不忘身后事。

 臣进言说太祖、高祖也曾把后事托付臣,这是陛下所见过的,陛下不用担心,万一有违陛下意愿的事情发生,臣自当不惜一死完成陛下的托付。

 如今大将军曹爽,背弃先帝的遗命,败坏典章制度,在内则僭越自比为君主,在外则专权擅政,扰乱军队,控制了禁军,朝廷上重要官职都安插亲信,连殿中宿卫都换了私人,亲党势力盘根错节,日益放纵。

 他又任用宦官张当为都监,窥视陛下动静,离间太后和陛下的感情,伤害骨肉关系,如今天下人情汹汹,人们心怀恐惧。

 如此局面,陛下就像是暂时寄坐在皇位上,并非长治久安之道。

 这种局面也并非先帝要陛下及臣登上御床当面嘱托的本意。

 臣虽然老迈,也不敢忘记前言。

 太尉蒋济等都认为曹爽有叛逆之心,他们兄弟不宜再掌管宿卫,于是上奏永宁宫,皇太后下令让臣如奏执行。

 臣则吩咐主事者和黄门令罢免曹爽、曹羲、曹训的官职,剥夺他们军权,以列侯的身份回到府邸,不得逗留,阻碍陛下车驾;

 要是有人敢阻碍车驾的,一律以军法从事!

 臣立即率兵屯驻洛水浮桥,又伺察有无异常情况"。

 曹爽看到了司马懿的奏章,城里的信息又不通,十分窘迫不知所措,安排皇帝的车驾夜宿伊水南,伐木制成鹿角以作防御,征发屯田兵数千人护卫。

 原文懿使侍中高阳、许允及尚书陈泰说爽,宜早自归罪,又使爽所信殿中校尉[1]尹大目谓爽,唯免官而已,以洛水为誓。

 注解[1]殿中校尉:武职官名。

 译文司马懿派侍中高阳、许允及尚书陈泰劝说曹爽,应当及早回来认罪,又派他信任的殿中校尉尹大目对他说,不过免官而已,并以洛水为誓。

责任编辑:丁萌

上一篇:《左传》原文及译文?

下一篇:没有了